BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY Z OC SPRAWCY

Miałeś kolizje? Twój samochód został uszkodzony? Przysługuje Ci bezpłatny pojazd zastępczy na czas naprawy z Polisy OC sprawcy, jeżeli:
-nie jesteś sprawcą zdarzenia
-pojazd jest niezdatny do użytku (zabrany dowód rejestracyjny/uszkodzenia wyłączającego możliwość korzystania z pojazdu),
-pojazd jest niezbędny w codziennym życiu(działalność gospodarcza, pojazd potrzebny do np. dojazdów do pracy),
-nie masz możliwości korzystania z innego pojazdu niż uszkodzony, a wynajęcie pojazdu jest ekonomicznie uzasadnione.

Nasz klient z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów.

Jak długo mogę korzystać z samochodu zastępczego?
To zależy od okoliczności zdarzenia. Nawet od dnia wyrządzenia szkody do dnia wypłaty odszkodowania lub naprawy pojazdu. Zadzwoń do nas i sprawdź jak długo możesz się poruszać pojazdem zastępczym.

Towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponowało mi swój samochód zastępczy. Dlaczego miałbym korzystać z zewnętrznej firmy?

Firmy ubezpieczeniowe proponują partnerskie wypożyczalnie samochodów, jednak często czas wynajmu wynosi  7-10 dni i nie pokrywa się z brakiem korzystania ze swojego pojazdu. Czas likwidacji szkody trwa nawet 60 dni i dłużej, a klient już po dniach musi oddać samochód, mimo tego iż jeszcze nie zlikwidowano jego szkody.

Miałem szkodę całkowitą – mój pojazd nie nadaje się do naprawy. Czy mogę korzystać z pojazdu zastępczego?
Jak najbardziej, osoba której został uszkodzony pojazd może korzystać z samochodu zastępczego do dnia wypłaty odszkodowania i bezzwłocznego zakupu innego pojazdu.